Laiklik mi Şeriat mı ?

6 dakika


Ülkemizde yıllardır süregelen bir tartışmadır.  Yıllar geçse de Şeriat mı ? Laiklik mi ? sorusu popülerleşmiş sorular arasında yerini her zaman muhafaza etmeye devam etmektedir. Popülerliğin etkisi ile olsa gerek, hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız kavramlar hakkında tercihlerimizi ve düşüncelerimizi ivedilikle belirtmekteyiz.

Laiklik tercihinde bulunan kişiler genellikle özgür ve hür yaşam isteklerini belirterek şeriatı beğenmez ve küçümser bir eda ile tercih etmedikleri görülmektedir. Şeriat tercihinde bulunan kişiler ise genellikle Allah’ın emri olduğunu belirterek Laikliği dinsizlik ithamı ile reddetmektedir. Sonuç itibariyle ülkemizde -karşılıklı hasmane tutum içerisinde- Laiklik taraftarı ve Şeriat taraftarı bölünmüş toplum oluşmaktadır. Bu durumun en garip yönü ise kavramlar hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmadan sadece kendi duygu ve düşüncelerinin doğru olduğunu ispat etme uğruna tabiri caizse sidik yarışını anımsatır şekilde yorumlar yapıldığı görülmektedir.

Laiklik mi ? Şeriat mı ? sorusuna farklı bir bakış açısı kazandırmak adına araştırma ve gözlemlerimi dile getirmem elzemdir. Günümüzde Şeriat taraftarı insanların öncelikle göz ardı ettiği en önemli husus İslam dini’nin öncelik toplumu değil bireyi esas aldığıdır. Diğer bir anlatımla Kuran-ı Kerim ve Hadis literatürü şeriat’ın %99 bireyi ( İman, İbadet, Ahlak ) kapsadığını  %1 ‘i siyaset ( Toplum )oluşturduğu göstermektedir. Bunun en güzel örneği ise peygamberimiz tarafından 622 yılında kurulan Medine İslam Devletidir. Medine İslam Devleti bir şeriat devletidir. Bu devletin inşasının temelinde bireylerin şeriatı layıkıyla yaşama iradesini gösterebilmeleriydi. Netice itibariyle bireysel şeriat’ı yaşayabilen toplumların doğal ürünü olarak Şeriat devleti ortaya çıkmaktadır. 

Peki, günümüzde Laiklik taraftarı insanların öncelikle göz ardı ettiği en önemli husus ise İslam dininin yani Şeriat’ın özgür ve hür yaşamın karşısında olmadığıdır. Köle azat etmeye teşvik eden bir dinin hürriyetten yoksun olduğu veya Kuran-ı kerimde insanoğluna onlarca ayette özgürlük tanıyan bir dinin özgürlükten yoksun olduğunu söylemek araştırmadan konuşulduğunun birer göstergesidir.

Netice itibariyle bu tartışma tarafların,yüzeysel bilgiler dahilinde fikirlerini ifade ettiklerini ve tartıştıklarını göstermektedir. Kanaatimce , Laiklik mi ? Şeriat mı ? sorusu artık popülerliğini yitirmeli tarihin derinliklerine itilmelidir.  Böylece derinsel bilgi gerektiren bir konu basite indirgenmemiş oluverir.


Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

Alper Çaça<span class="bp-verified-badge"></span>

Bir Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Format Seç
Kişilik Testi
Kişilik hakkında bir şeyler ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dizi soru
Bilgi Yarışması
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevapları olan bir dizi soru
Genel İçerik
Embed'ler ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Embed içerileri
Ses
Soundcloud ve Mixcloud Embed'leri
Görsel
Fotoğraf veya GIF